czwartek, 15 marca 2012

ŁOTWA .1992 - 1 rubel łotewski
Rada Najwyższa Republiki Łotewskiej w dniu 3 września 1991 r. restytuowała Bank Łotwy jako centralną instytucję finansową kraju z prawami do emisji środków płatniczych. Pierwszym zadaniem banku było wprowadzenie do obiegu waluty narodowej. Utworzono Komitet Reformy Walutowej Republiki Łotewskiej, który w dniu 4 maja 1992 r. ogłosił rezolucję wprowadzającą do obiegu walutę przejściową, rubla łotewskiego. W następnym roku w październiku 1993 r. do obiegu weszły banknoty w walucie łatowej, zastępując ruble łotewskie.

Łotwa, łot. Latvija, Latvijas Republika — państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie światowej. Członek Unii Europejskiej i NATO.
Stolica RYGA, państwo liczy 2 067 900 mieszkańców.

Dziękuję bardzo WŁADYSŁAW!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz