poniedziałek, 21 marca 2011

BIAŁORUŚ .


Awers: Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu.


Rewers: Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu wg rysunku Napoleona Ordy.

2000 - 100 000 rubli białoruskich / BYR /.
Największy nominał banknotu w tym kraju.
Nakład: 3 000 szt.
Dziękuję Ci WIKTOR !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz