poniedziałek, 12 lipca 2010

NIEMCY 1944 r.


1 fening
Banknot wypłacany jeńcom wojennym w obozie nadzorowanym przez Wehrmacht.
Konwencja Genewska z 1929 r.: jeniec wojenny ma prawo do wynagrodzenia miesięcznego, według stażu pracy. Na przykład:
-Podporucznik 72 mk,
-Porucznik 84 mk,
-Kapitan 96 mk.
Niemcy to wynagrodzenie wypłacali w obozie jeńcom banknotami / Lagergeld /. Pieniądze byly wykorzystane na opłacenie rachunków rozliczeń obozu i usług. Więzień mógl zdecydować o przekazaniu pieniędzy do swoich rodzin. W tym przypadku administracja niemiecka przekazała pieniądze w markach niemieckich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz